Jak skonfigurować SIP trunk w serwerach Platan?

Jak skonfigurować SIP trunk w serwerach Platan?
5.6kwizyt

W poprzednim wpisie przybliżyliśmy usługę SIP trunk: Usługa SIP trunk – co to jest i czy warto? Kontynuując temat – tym razem napiszemy krok po kroku, jak skonfigurować SIP trunk w IP PBX Serverze Proxima, IP PBX Serverze Proxima plusPBX Serverze Libra oraz centralach IP PBX Prima i Prima nano.

Konfigurację usługi SIP trunk omówimy na przykładzie trzech operatorów VoIP: Platan, Netia oraz UPC, uwzględnimy konta z rejestracją oraz bez niej.

 

Wymagania sprzętowe

Aby uruchomić usługę SIP trunk w systemach telekomunikacyjnych Platan, niezbędne jest wykupienie licencji na kanały VoIP. Liczba wymaganych kanałów VoIP zależy od liczby jednoczesnych połączeń, jaką chcemy wykonywać w usłudze, oraz od tego, z jakich telefonów będziemy korzystać.

Jeżeli używasz telefonów VoIP, to również dla nich musisz zapewnić odpowiednią liczbę licencji na kanały VoIP. Przykładowo: jeśli mamy SIP trunk 3-kanałowy i chcemy zapewnić jednoczesną łączność dla 3 telefonów IP, w serwerze lub centrali Platan będziemy potrzebować licencji na 6 kanałów VoIP.

W ofercie Platan SIP trunk są dostępne: 3 kanały, 10 kanałów, 20 kanałów oraz 30 kanałów. Z kolei w systemach telekomunikacyjnych Platan możemy uruchomić:

System Liczba kanałów VoIP
w standardzie
dla kodeka G.711
Maks. liczba  kanałów VoIP
na procesorze
dla kodeka G.711
Maks. liczba kanałów VoIP
z kartą VoIP64
dla kodeka G.711
Prima nano 0 8 nie dotyczy
Prima 4 8 nie dotyczy
Proxima 0 10 74
Proxima plus 0 0 256
Libra 0 10*)
384**)

*) dla sterownika 1 oraz 2; dla wyższych sterowników do obsługi kanałów VoIP jest wymagana karta VoIP64,
**) w zależności od liczby jednostek PBX Servera Libra.

Dodatkowo należy sprawdzić obciążenie i przepustowość aktualnie wykorzystywanego łącza dostępu do sieci Internet. Jedna rozmowa wymaga przepustowości około 100 kbit/s zarówno dla pobierania danych (download), jak i wysyłania (upload). W zależności od planowanego natężenia ruchu telefonicznego należy zwiększyć przepustowość łącza lub przeznaczyć niezależne łącze internetowe dla usługi SIP trunk. Jest to rozwiązanie zalecane szczególnie dla usług 20 i 30-kanałowych.

Aby zabezpieczyć system przed próbami ataków hackerskich, podłączmy system telekomunikacyjny za routerem (za NAT).

 

Przygotowanie serwerów Proxima i Libra

Serwery telekomunikacyjne Platan: Proxima, Proxima plus, Libra STD i Libra RACK
Serwery telekomunikacyjne Platan: Proxima, Proxima plus, Libra STD i Libra RACK

Przed przystąpieniem do konfiguracji usługi SIP trunk ustawiamy parametry sieciowe serwerów ProximaLibra. W serwerach robimy to w menu: Ustawienia wspólneUstawienia VoIP (Rys. 1).

Rys. 1. Ustawienia VoIP w serwerach Proxima i Libra.
Rys. 1. Ustawienia VoIP w serwerach Proxima i Libra.

W dolnej części okna znajduje się tabela z urządzeniami, które odpowiadają za komunikację VoIP w poszczególnych stosach VoIP serwera (dodawanie stosów VoIP oraz przechodzenie między nimi – zakładki w górnej części okna).

Stosy VoIP – funkcjonalność serwerów Platan umożliwiająca podpięcie do czterech niezależnych sieci LAN/WAN. Dzięki temu nie trzeba stosować zaawansowanych routerów i przekierowywać na nich portów. Stosy VoIP są wykorzystywane najczęściej wtedy, gdy dostęp do usługi SIP trunk odbywa się przez odrębną sieć LAN/WAN, a telefony VoIP pracują w innej sieci LAN/WAN.

Jeśli w systemie jest karta lub karty VoIP64, zalecam usunięcie ze stosów VoIP karty procesorowej (lokalizacja 1.16).

Dane ustawień parametrów sieciowych otrzymamy od administratora sieci. Do korzystania z usługi SIP trunk nie trzeba przekierowywać portów na routerach ani wpisywać publicznego adresu IP.

Kod licencyjny na odpowiednią liczbę kanałów VoIP wprowadzamy w menu: Administracja → Licencje (Rys. 2).

Rys. 2. Licencje w IP PBX Serverze Proxima i PBX Serverze Libra.
Rys. 2. Licencje w IP PBX Serverze Proxima i PBX Serverze Libra.

 

Przygotowanie central IP Prima nano i IP Prima

Centrale IP Prima i Prima nano
Centrale IP Prima i Prima nano

W centralach IP Prima i Prima nano, podobnie jak w serwerach ProximaLibra, należy ustawić parametry sieciowe. W Primie za obsługę transmisji VoIP odpowiada tylko procesor i nie ma możliwości bezpośredniego podpięcia dwóch niezależnych sieci do centrali IP Prima i IP Prima nano. Ustawienia sieciowe wprowadzamy w menu: Administracja → Sieć (Rys. 3).

Rys. 3. Ustawienia sieciowe IP PBX Prima
Rys. 3. Ustawienia sieciowe IP PBX Prima

I również jak w serwerach ProximaLibra – dane ustawień parametrów sieciowych uzyskamy od administratora sieci. Do korzystania z usługi SIP trunk nie trzeba przekierowywać portów na routerach ani wpisywać publicznego adresu IP.

Licencje na kanały VoIP wprowadzamy w menu Administracja → Licencje (Rys. 4).

Rys. 4. Licencje IP PBX Prima nano i IP PBX Prima
Rys. 4. Licencje IP PBX Prima nano i IP PBX Prima.

 

Jak skonfigurować Platan SIP trunk w serwerach Platan

Platan SIP trunk

Po podpisaniu umowy na świadczenie usługi Platan SIP trunk otrzymamy dane do rejestracji usługi w systemie telekomunikacyjnym:

 • login – nazwę użytkownika,
 • domena (proxy) – adres serwera rejestracji,
 • hasło SIP.

 

Po wprowadzeniu danych otrzymanych od operatora logujemy się do panelu logowania usługi Platan SIP trunk (Rys. 5), w którym zobaczymy posiadane numery telefoniczne oraz szczegóły konta SIP, a także wygenerujemy nowe hasło dla usługi VoIP.

Rys. 5. Panel użytkownika usługi Platan SIP trunk.
Rys. 5. Panel użytkownika usługi Platan SIP trunk.

Wpisanie tych trzech parametrów (loginu, domeny i hasła SIP) wystarczy do uruchomienia usługi Platan SIP trunk w centralach i serwerach Platan.

Aby skonfigurować konto w IP PBX Serverze Proxima lub PBX Serverze Libra, przechodzimy do menu: Linie miejskie → Uprawnienia dodajemy nową linię VoIP. W ustawieniach szczegółowych linii wprowadzamy dane otrzymane do rejestracji konta (Rys. 6).

Rys. 6. Konfiguracja linii miejskiej VoIP w serwerach Proxima i Libra
Rys. 6. Konfiguracja linii miejskiej VoIP w serwerach Proxima i Libra.

Po wprowadzeniu poprawnie danych do logowania oraz ustawień sieci pojawi się informacja o zalogowaniu konta VoIP (Status: OK 200). Gdyby wystąpiły kłopoty z zalogowaniem konta VoIP, pomocny może być artykuł Brak rejestracji VoIP – jak zdiagnozować przyczynę?

Dla central IP Prima nano oraz IP Prima postępujemy podobnie. Wprowadzamy dane do rejestracji w menu: Konfiguracja linii miejskich → Konta VoIP (Rys. 7).

Rys. 7. Konfiguracja linii miejskiej VoIP w centralach Prima nano i Prima.
Rys. 7. Konfiguracja linii miejskiej VoIP w centralach Prima nano i Prima.

Po wprowadzeniu danych do rejestracji należy również sprawdzić, czy wybrane kodeki w centrali lub serwerze są zgodne z preferowanymi przez operatora VoIP. Kodeki wybieramy w menu Ustawienia wspólne →  Ustawienia VoIP (Proxima i Libra) lub Konfiguracja linii miejskich → Ustawienia VoIP (Prima i Prima nano).

Aby poprawnie kierować usługę Platan SIP trunk na numery MSN/DDI w serwerach i centralach Platan, numery wpisujemy z prefiksem krajowym 48 (np. 48585558800).

Jak skonfigurować SIP trunk operatora Netia w serwerach i centralach Platan

W przypadku usługi SIP trunk operatora Netia do rejestracji konta VoIP otrzymujemy:

 • adres serwera rejestracyjnego,
 • nazwę użytkownika (najczęściej w postaci NGxxxxxxxx),
 • hasło,
 • identyfikator (najczęściej mający postać: <numer główny>@<nazwa klienta>.integralnet.pl).

Aby skonfigurować konto SIP trunk Netii w IP PBX Serverze Proxima lub PBX Serverze Libra, przechodzimy do menu: Linie miejskie → Uprawnienia dodajemy nową linię VoIP. W ustawieniach szczegółowych linii wprowadzamy dane otrzymane do rejestracji konta (Rys. 8).

Rys. 8. Jak skonfigurować SIP trunk Netii w IP PBX Serverze Proxima i PBX Serverze Libra.

Po wprowadzeniu poprawnie danych do logowania oraz ustawień sieci pojawi się informacja o zalogowaniu konta VoIP (Status: OK 200).

W centralach IP Prima nano oraz IP Prima dane wpisujemy w menu Konfiguracja linii miejskich → Konta VoIP (Rys. 9.). Wpisanie wartości Identyfikatora będzie możliwe po odznaczeniu opcji generuj automatycznie.

Rys. 9. Jak skonfigurować SIP trunk Netii w IP PBX Prima nano i IP PBX Prima
Rys. 9. Jak skonfigurować SIP trunk Netii w IP PBX Prima nano i IP PBX Prima

 

Jak skonfigurować SIP trunk operatora UPC w serwerach i centralach Platan

Jako kolejny przykład konfiguracji usługi SIP trunk w serwerach Platan wybrałem usługę dostarczaną przez firmę UPC. To usługa bez rejestracji.

Konto bez rejestracji oznacza, że do uruchomienia usługi operator nie prześle nam klasycznych danych, tj. loginu, hasła i adresu serwera rejestracji. Otrzymamy przydzielony nam publiczny adres IP (którym będziemy się prezentować u operatora) oraz adres IP serwera operatora lub jego domeny i czasami nazwę użytkownika.

To, jakie informacje otrzymamy, zależy od regionu, w którym UPC świadczy usługę. Rozważmy dwa przypadki:

1.  Otrzymujemy tylko adres IP serwera operatora

W takim przypadku przy konfiguracji linii miejskiej VoIP w IP PBX Serverze Proxima lub PBX Serverze Libra otrzymany adres IP wprowadzamy w ustawieniach szczegółowych w polu Identyfikator. Aby to zrobić, odznaczamy wcześniej pole wyboru Ustaw identyfikator automatycznie (Rys. 10).

Rys. 10. Jak skonfigurować SIP trunk, jeśli otrzymaliśmy tylko adres IP serwera operatora (UPC – konto bez rejestracji).
Rys. 10. Jak skonfigurować SIP trunk, jeśli otrzymaliśmy tylko adres IP serwera operatora (UPC – konto bez rejestracji).

W centralach IP Prima nano oraz IP Prima wypełniamy pole Identyfikator w menu Konfiguracja linii miejskich → Konta VoIP. Aby odblokować możliwość wpisania identyfikatora, odznaczamy pole wyboru generuj automatycznie (Rys. 11.).

Rys. 11. Jak skonfigurować SIP trunk bez rejestracji w centralach IP Prima nano i IP Prima, jeśli otrzymaliśmy tylko adres IP serwera operatora (UPC).
Rys. 11. Jak skonfigurować SIP trunk bez rejestracji w centralach IP Prima nano i IP Prima, jeśli otrzymaliśmy tylko adres IP serwera operatora (UPC).

2. Otrzymujemy adres IP serwera operatora oraz nazwę użytkownika

W  konfiguracji linii miejskiej VoIP w IP PBX Serverze Proxima lub PBX Serverze Libra w ustawieniach szczegółowych wprowadzamy otrzymaną nazwę użytkowania i adres serwera operatora w polu Identyfikator  <nazwa użytkownika>@<adres IP serwera operatora> (Rys. 12).

Rys. 12. Jak skonfigurować SIP trunk, jeśli otrzymaliśmy adres IP serwera operatora i nazwę użytkownika (UPC – konto bez rejestracji).
Rys. 12. Jak skonfigurować SIP trunk, jeśli otrzymaliśmy adres IP serwera operatora i nazwę użytkownika (UPC – konto bez rejestracji).

W opisanych powyżej przykładach konfiguracji kont bez rejestracji należy pamiętać, że dla tak skonfigurowanych usług nie otrzymamy informacji o poprawnej rejestracji konta (Status: OK 200). Jedyną metodą weryfikacji poprawnej konfiguracji jest zrealizowanie połączenia przychodzącego i wychodzącego.

W centralach IP Prima nano oraz IP Prima postępujemy analogicznie. W konfiguracji centrali uzupełniamy pole Użytkownik oraz wpisujemy ręcznie Identyfikator w postaci <nazwa użytkownika>@<adres IP serwera operatora> (Rys. 13.).

Rys. 13. Jak skonfigurować SIP trunk w centralach IP Prima nano i IP Prima, jeśli otrzymaliśmy adres IP serwera operatora i nazwę użytkownika (UPC – konto bez rejestracji).
Rys. 13. Jak skonfigurować SIP trunk w centralach IP Prima nano i IP Prima, jeśli otrzymaliśmy adres IP serwera operatora i nazwę użytkownika (UPC – konto bez rejestracji).

Podsumowanie

W artykule przedstawiliśmy krok po kroku, jak skonfigurować SIP trunk w systemach telekomunikacyjnych Platan. Zaczęliśmy od wymagań sprzętowych i licencyjnych, jakie trzeba spełniać, aby móc skorzystać z usługi SIP trunk. Następnie przedstawiliśmy ustawienia sieciowe w centralach PrimaPrima nano oraz w serwerach Proxima, Proxima plusLibra. Pokazaliśmy też, w którym miejscu w programie wpisuje się kod licencyjny na kanały VoIP.

Kolejne kroki to opis konfiguracji usług SIP trunk w serwerach ProximaLibra na przykładzie Platan SIP trunk, Netii i UPC – w zależności od danych, jakie dostarczają operatorzy. Dla Platan SIP trunk oraz usługi firmy Netia była to konfiguracja kont wymagających rejestracji. W przypadku operatora UPC – konfiguracja konta bez rejestracji, które ten operator oferuje.

Dla uzupełnienia informacji o SIP trunku polecamy artykuł Usługa SIP trunk – co to jest i czy warto? Przypominamy też o stosowaniu zaleceń opisanych w artykule 10 dobrych praktyk w instalacji i konfiguracji systemów Platan, aby cieszyć się niezawodną łącznością usług SIP trunk w serwerach Platan.

 

Pisał do Was:
Tomasz Jaroszewski

Korektę zrobiła i trzy grosze dorzuciła:
Joanna Lewandowska

 

PS Jeśli spodobał Ci się ten wpis, pomóż nam go upowszechnić. Udostępnij w mediach społecznościowych, wyślij znajomym. Dziękujemy!

Zobacz także

2 Replies to “Jak skonfigurować SIP trunk w serwerach Platan?”

 1. siemon says:

  W poradniku jest napisane „Aby poprawnie kierować usługę Platan SIP trunk na numery MSN/DDI w serwerach i centralach Platan, numery wpisujemy z prefiksem krajowym 48 (np. 48585558800).”, natomiast w wideoporadniku https://www.youtube.com/watch?v=ILbFQKKrk00 konfigurowane są 4-cyfrowe numery DDI. Jak powinno to wyglądać poprawnie?

  1. Tomasz Jaroszewski says:

   W wideoporadniku jest informacja o wpisaniu numeru wiodącego przy konfiguracji linii miejskiej VoIP z prefikesm krajowym (około 3:00 min filmu). Końcówkę numeru DDI 4-cyfrową przypisujemy w uprawnieniach abonentów. Przypisane ostatnie cyfry numeru DDI zostaną podmienione w numerze wiodącym przy połączeniu wychodzącym danego abonenta przez linie VoIP.

Komentarze są zamknięte.